ARLE

Users in Denmark


Name: Dorte Albrechtsen
E-mail: safir@post4.tele.dk
Work: Dept. of English, University of Copenhagen
Njalsgade 80
2300 Copenhagen S
DENMARK

Name: Kathrine Andersen
E-mail: katan@sdu.dk
Work: Denmark

Name: PhD Ulf Dalvad Berthelsen
E-mail: ulda@edu.au.dk
Work: Danish School of Education, Aarhus University
Denmark

Name: Project consultant Mette Bak Bjerregaard
E-mail: didaktikeren@gmail.com
Web: http://www.videnomlaesning.dk
Work: National Centre for Reading
Titangade 11
Denmark
Phone: +45 4189 9090

Name: Ph.d.-scholar, Associate Professor Raffaele Brahe-Orlandi
E-mail: rabo@via.dk
Web: http://www.raffaelebraheorlandi.net/main/top/
Work: Via University College, Department of Teacher Education & Aarhus University, Danish School of Education
Ceresalle 24
8000 Aarhus C.
Denmark
Phone: +4530284803

Name: Assistent professor Jesper Bremholm
E-mail: jolm@edu.au.dk
Work: Aarhus Universitet/Aarhus University DPU, Institut for Uddannelse og Pædagogik/Department for School Research Program for Fagdidaktik / Program for Didactics
Tuborgvej 164
2400 Copenhagen NV
Denmark
Phone: 0045-29912138 / 0045 87163664

Name: Ph.d. Lene Storgaard Brok
E-mail: lsb@ucc.dk
Web: http://www.videnomlaesning.dk
Work: The National Centre for Reading;
Humletorvet 13
1799 København V
Denmark
Phone: 41898155

Name: Ph.d.-student Bettina Buch
E-mail: bebu@dpu.dk
Work: Institute of Education; Department for curriculum and teaching
Tuborgvej 164
Denmark
Phone: +45 8716 3963

Name: Professor Jeppe Bundsgaard
E-mail: jebu@edu.au.dk
Work: Arhus University, Department of Education.
Tuborgvej 164
2400 Copenhagen NV
Denmark

Name: Dorthe Carlsen
E-mail: dcar@ucsyd.dk
Work: Lembckesvej 3-7
6100 Haderslev
Denmark
Phone: 72665221

Name: Francesco Caviglia
E-mail: caviglia@tdm.au.dk
Web: http://pure.au.dk/portal/da/caviglia@tdm.au.dk
Work: Aarhus University Center for Teaching Development and Digital Media (CUDiM)
Paludan Mülller Vej 48
8200 Aarhus N
Denmark
Phone: +4541663378

Name: Ph.d.-student and teacher at teachereducation Eva Dam Christensen
E-mail: edch@ucsyd.dk
Work: University College South
Degnevej 16
6705 Esbjerg
Denmark
Phone: 00 45 22320101

Name: Associate Professor Nikolaj Elf
E-mail: nfe@sdu.dk
Work: University of Southern Denmark; Institute for the Study of Culture
Campusvej 50
5230 Odense M
Phone: (+45) 65503131

Name: PhD fellow Liv Fabrin
E-mail: lifa@edu.au.dk
Work: Aarhus University, Department of Education
Tuborgvej 164
2400 Copenhagen NV
Denmark
Phone: 0045 26245677

Name: Ph.d. associate professor Marie Falkesgaard Slot
E-mail: mfsl@ucl.dk
Work: Marie Falkesgaard Slot. Department of Education and Social Studies, University College Lillebælt
Niels Bohrs Alle
5230 Odense M
Denmark
Phone: 23838152

Name: Mr. Simon S. Fougt
E-mail: sifo@phmetropol.dk
Web: http://www.simon-skov-fougt.dk
Work: Department of Scholl and Learning, Metropolitan University College
Nyelandsv7 27-29
2000 Frederiksberg
Denmark
Phone: +4551632561

Name: Uwe Geist
E-mail: uwe@ruc.dk
Work: Department of Language and Culture University of Roskilde
P.O. Box 260
DK-4000 Roskilde
DENMARK
Phone: +45 46 7423 76
Fax: +45 46 754410

Name: PhD Stig T Gissel
E-mail: sttg@ucl.dk
Work: Centre of Applied School Research, University College Lillebaelt
Niels Bohrs Alle 1
5230 Odense M
Denmark
Phone: 29905373

Name: Associate Professor Thorkild Hanghøj
E-mail: thorkild@hum.aau.dk
Work: University of Aalborg - Copenhagen; Institute for Communication and Psychology
A. C. Meyers Vænge 15
Denmark
Phone: +4551728367

Name: PH.D.-Student Rune Hansen
E-mail: ruha@ucsyd.dk
Work: Department of Education, Aarhus University www.edu.au.dk/ Center of Excellence for General Education, University College South Denmark
Lembckesvej 3-7
6100 Haderslev
Denmark
Phone: +4572665230

Name: associate professor Jens Jørgen Hansen
E-mail: jjh@sdu.dk
Work: Institut for Design og Kommunikation, Humanistisk fakultet, Syddansk Universitet
Universitetsparken 1
6100 Haderslev
Denmark
Phone: 0045-30295340

Name: ph.d., docent, Thomas I. Hansen
E-mail: thih@ucl.dk
Web: http://www.laeremiddel.dk
Work: University College Lillebælt, National Knowledge Centre of Learning Technology
Lucernemarken 1
5260 Odense S
Denmark
Phone: +45 30581523

Name: Research Assistent Heidi Hautopp
E-mail: heidi.hautopp@gmail.com
Work: Research Lab: IT, Learning & Design, Aalborg University
A.C. Meyers Vænge 15
2450 København SV
Denmark
Phone: 99402500

Name: Associate professor Tina Høegh
E-mail: thoegh@sdu.dk
Web: http://www.sdu.dk/staff/thoegh
Work: Department for the Study of Culture, University of Southern Denmark
Campusvej 55
5230 M Odense
Denmark
Phone: +45 65502225

Name: Peter Heller Lützen
E-mail: petl@ucc.dk
Work: Denmark

Name: Assistant Professor Gitte H. Ingerslev
E-mail: ghi@dpu.dk
Work: The Danish University of Education; Institue of Curriculum Research
101 Emdrupvej
2500 Copenhagen NV
DENMARK
Phone: +45 88889877

Name: Ph.d. student Julie Marie Isager
E-mail: juliei@sdu.dk
Work: University of Southern Denmark, Department for the Study of Culture
Campusvej 55
DK-5230 Odense
Denmark
Phone: +4521494998

Name: Ph.D Kristine Kabel
E-mail: krka@ucc.dk
Work: UCC, Department of Research, Development and Internationalisation
Denmark
Phone: +45 41897656

Name: Mette Kjer Kaltoft
E-mail: mkkaltoft@hotmail.com
Work: Denmark

Name: Associate professor Peter W. Kaspersen
E-mail: peter.kaspersen@ifpr.sdu.dk
Web: http://www.sdu..dk
Work: Institute for Philosophy, Education and the Study of Religion; Department of Arts. University of S
Campusvej 55
DK-5230 Odense M
DENMARK
Phone: 0045 5049 8394

Name: dr Bente Kristiansen
E-mail: bekr@sam.sdu.dk
Work: University of Southern Denmark
Campusvej 55
5230 Odense M
Denmark
Phone: + 45 60830419

Name: Prof. Ellen Krogh
E-mail: ellen.krogh@sdu.dk
Web: http://www.sdu.dk/ansat/ellen.krogh.aspx
Work: Institute for The Study of Culture, University of Southern Denmark, University of Southern Denmark
Campusvej 55
DK-5230 Odense
DENMARK
Phone: +45 6550 3625
Fax: +45 6550 2830

Name: Ph.d. Fellow Uffe Ladegaard
E-mail: ufla@edu.au.dk
Work: Aarhus University, Department of Education
Tuborgvej 164
2400 Copenhagen NV
Denmark
Phone: +4553673712

Name: postdoc SL Larsen
E-mail: sannela@hum.ku.dk
Work: Centre for Internationalisation and Parallel Language Use, University of Copenhagen, Faculty of Humanities, Department of English, Germanic and Romance Studies
Njalsgade 128
DK-2300 Copenhagen S
Denmark
Phone: 35328448

Name: Ph.D. Student Else Lauridsen
E-mail: else@sdu.dk
Work: Department of Design and Communication, University of Southern Denmark
Universitetsparken 1
6000 Kolding
Denmark
Phone: +45 65501559

Name: Videnskabelig assistent Katja Årosin Laursen
E-mail: pcq855@hum.ku.dk
Work: Center for Internationalisering og Parallelsproglighed, KU
Njalsgade 128
2300 København S
Denmark
Phone: 40798808

Name: PhD student Tingting Liu
E-mail: tinli@edu.au.dk
Work: Department of Education, Aarhus University
Room 227, Building B, Tuborgvej 164
2400 Copenhagen NV
Denmark
Phone: +45 50257827

Name: Ph.d.- student Nadia Mansour
E-mail: nadm@edu.au.dk
Work: Faculty of Arts, Education and Didactics
Niels Juels Gade 84
8200 Aarhus
Denmark

Name: Alice Martinsen
E-mail: tkc@mi.aau.dk
Work: Nakskov Gymnasium
Sovej 6
4900 Nakskov
DENMARK
Fax: 45 54 95 00 20

Name: Assistant Professor Christina Matthiesen
E-mail: chma@edu.au.dk
Web: http://pure.au.dk/portal/en/persons/christina-matthiesen(3844132e-6db4-4bc6-93c6-ec1336bb49fb).html
Work: Department of Education, Aarhus University, Denmark.
Denmark

Name: Associate professor Hanne Møller
E-mail: ham@ucc.dk
Work: University College Copenhagen, Research and Development.
Humletorvet 3
1799 København V
Denmark
Phone: 41898179

Name: Associate professor Christa Berner Moe
E-mail: chbm@ucl.dk
Work: University College Lillebælt
Niels Bohrs Alle 1
5200 Odense
Denmark

Name: Ph.d student Louise Molbæk
E-mail: loum@edu.au.dk
Work: Denmark

Name: PhD Student Marianne Oksbjerg
E-mail: maok@edu.au.dk
Work: Aarhus University, Arts, Danish School of Education
Jens Christian Skou´s vej 4
8000 Aarhus C
Denmark
Phone: 0045 87150000

Name: Lisbet Pals Svendsen
E-mail: lisbet/eng@cbs.dk
Work: Copenhagen Business School
Dalgas Have 15
DK-2000 Frederiskberg
DENMARK
Phone: +45 38 15 31 61
Fax: +45 38 15 38 45

Name: PHD Fellow Alex Young Pedersen
E-mail: alex@tdm.au.dk
Work: CENTRE FOR TEACHING DEVELOPMENT AND DIGITAL MEDIA, AARHUS UNIVERSITY
Paludan-Müllers Vej 48
8200 Aarhus N
Denmark
Phone: +45 28737760

Name: Postdoc Anke Piekut
E-mail: ankep@sdu.dk
Work: Department for the Study of Culture, University of Southern Denmark
Campusvej 55
5230 Odense
Denmark
Phone: 4531165468

Name: PhD Student Pernille Damm Mønsted Pjedsted
E-mail: pdmp@edu.au.dk
Work: Department of Education, Faculty of Arts, University of Aarhus
Niels Juels Gade 84
8200 Aarhus
Denmark
Phone: 23285215

Name: Karl-Heinz Pogner
E-mail: KHP$sb.hhs.dk
Work: Southern Denmark Business School Odense Universitet
Grundtvigs Alle 150
DK- 6400 Sonderborg
DENMARK

Name: Marie Dahl Rasmussen
E-mail: madr@ucc.dk
Work: Læreruddannelsen UCC, Zahle
Linnésgade 2
1361 København K
Denmark
Phone: 60138605

Name: Associate Professor Nadia R. Rathje
E-mail: nrr@ucc.dk
Work: University College Capital, UCC; Teacher Education, Zahle
Linnésgade 2
Denmark
Phone: +45 44444566

Name: Mrs Louise Rosendal Bang
E-mail: lrb@edu.au.dk
Work: Arts, Didactics Aarhus University
Tuborgvej 164
2400 København NV
Denmark
Phone: 28448981

Name: assistant professor Helle Rørbech
E-mail: hero@dpu.dk
Work: The Danish School of Education, University of Aarhus;
Tuborgvej 164
DK - 2400 Copenhagen NV
Denmark
Phone: 4588889647

Name: associated professor Hanne Schilling
E-mail: hasc@ucc.dk
Work: Blaagaard-KDAS; University College Copenhagen (UCC)
Moerkhoej Parkvej 5
Denmark
Phone: +4541898100

Name: Associate Professor Anna Karlskov Skyggebjerg
E-mail: aks@edu.au.dk
Web: http://pure.au.dk/portal/da/persons/anna-karlskov-skyggebjerg(2b68884d-7e7e-4893-980b-fa68bee590db).html
Work: University of Aarhus, Department of Education (DPU)
Tuborgvej 164
DK-2400 Cph Copenhagen
Denmark
Phone: 45 87163991

Name: Assistent Professor Ph.d marie slot
E-mail: mfslot@gmail.com
Web: http://https://www.ucviden.dk/portal/da/persons/marie-falkesgaard-slot(60c3d7df-4360-450f-9140-03bf7eb3553f).html
Work: Området for Pædagogiske og Samfundsfaglige Uddannelser University College Lillebælt
degnemosen 4
5700 svendborg
Denmark
Phone: 23838152

Name: Ph.D. fellow Tom Steffensen
E-mail: toms@ruc.dk
Work: Department of Psychology and Educational Studies, Roskilde University
Universitetsvej 1
4000 Roskilde
Denmark

Name: David S. Stodolsky
E-mail: david@arch.ping.dk
Work: Tornskadestien 2, st. th
DK-2400 Copenhagen NV
DENMARK
Phone: + 45 38 33 03 30
Fax: + 45 38 33 88 80